xoang quý thanh

Em Nguyễn Văn Công – Bệnh nhân dang dùng thuốc xoang có hiệu quả tốt. (Ảnh: Kim Thược)