Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (85 tuổi), ở Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội