Bệnh Nhân Đỗ Như Long hồi phục sau 2 tháng nằm hôn mê bất tỉnh.