Bệnh nhân đến thăm khám tại nhà lương y Nguyễn Quý Thanh!