Lương y Nguyễn Quý Thanh kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Lương y Nguyễn Quý Thanh đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân bị tai biến!