tai biến giữa biển

Bà Nguyễn Thị Chi đã khỏe mạnh, minh mẫn hoàn toàn, dù bị tai biến nguy kịch trên tàu ra Cù Lao Chàm.