xoang quý thanh

Bà Lan di khám lại và được chẩn đoán là đã khỏi bệnh xoang. (Ảnh: Kim Thược)