Bệnh cao áp huyết tại sao khó chữa?

Bệnh cao áp huyết tại sao khó chữa?