cứu người đột quỵ tại nhà

Để bệnh nhân nằm nghiêng, xoay nghiêng sang 1 bên để tránh bị sặc