Chuyên mục: Thành Phần An Cung Trúc Hoàn

Ô Rô

Ô Rô còn gọi là đại kế, thích kế, thiết thích ngãi, dã thích thái, thích khải tử, hổ kế, mã kế, dã hồng...