Category: Tìm hiểu về An Cung Trúc Hoàn

tai biến liệt nửa người

Tai biến liệt nửa người có thể sử dụng An Cung Trúc Hoàn không?

Tai biến liệt nửa người là di chứng của bệnh nhân để lại sau tai biến. Để phục hồi tốt bệnh nhân thường sử dụng các liệu phá y học cổ truyền như Châm...