Viên an cung ngưu hoàng hoàn

Viên an cung ngưu hoàng hoàn (ảnh minh hoạ)