Ông Nguyễn Quang Thành (Xóm 3, Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định)

Ông Thành đã dùng thơ để mô tả tỉ mỉ những tiến triển sức khỏe trong quá trình sử dụng bài thuốc cổ truyền có từ thời Lê mang tên An Cung Trúc Hoàn.