cụ ông 4 lần bị đột quỵ

Khi vừa kết thúc lọ thuốc đầu tiên, từ cảnh phải bấu tay di chuyển ông Thành đã tự đi bộ được vài vòng sân mỗi buổi sáng.