cụ ông 4 lần đột quỵ

Ông Nguyễn Quang Thành (Xóm 3, Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định)