Chiếc xe lăn của ông Hai giờ đã hoàn thành nhiệm vụ