Đôi chân suýt bị cắt vì tắc mạch của ông Nguyễn Văn Nhuận, giờ đã bình thường.