gặp cụ ông bị tai biến

Ông Thành ngồi cạnh vợ cùng đồng đội năm xưa