ông nguyễn văn chuyên

ông Nguyễn Văn Chuyên (SN 1962) khoẻ trở lại sau 4 lọ an cung trúc hoàn