Lương y Nguyễn Quý Thanh, người kế thừa bài thuốc trị tai biến từ tổ tiên là thái y triều Lê

Lương y Nguyễn Quý Thanh, người kế thừa bài thuốc trị tai biến từ tổ tiên là thái y triều Lê