Bà Bùi Thị Hạnh nằm viện và đã phục hồi sau khi bị tai biến mạch máu não

Bà Bùi Thị Hạnh nằm viện và đã phục hồi sau khi bị tai biến mạch máu não