May mắn với bệnh nhân Tai Biến Mạch Máu não để cả đời không phải gắn bó với xe lăn!

May mắn với bệnh nhân Tai Biến Mạch Máu não để cả đời không phải gắn bó với xe lăn!