viết chương thái nguyên

Ông Nông Viêt Chương đã được cứu sống một cách kỳ diệu nhờ lọ thuốc An cung trúc hoàn của lương y Nguyễn Quý Thanh