Nhiễm trùng khớp háng!

Tiệp làm việc tại một nhà máy sản xuất dược liệu ở Thái Nguyên