Đặng Văn Tiệp nhiễm trùng khớp háng

Đặng Văn Tiệp bị nhiễm trùng khớp háng!