bà Phượng khoe vết mổ

Bà Phượng khoe vết mổ trên đầu vì vỡ mạch máu não.