lương y quý thanh bắt mạch

Lương y Nguyễn Quý Thanh khám bệnh cho người bệnh bị Tai Biến Mạch Máu Não.