Lương y Quý Thanh khám bệnh

Bệnh nhân đến nhờ lương y Quý Thanh thăm khám tại Hà Nội