Trịnh Thúc Nghi

Ông Trịnh Thúc Nghi, bị tai biến và sử dụng An Cung Trúc Hoàn đã hoàn toàn bình phục.