ông nông viết chương

Ông Nông Viết Chương, 57 tuổi, ở xóm Phúc Lộc khỏi bệnh tai biến nhờ uống An Cung Trúc Hoàn