an cung trúc hoàn và an cung ngưu

An Cung Trúc Hoàn (trái) và An Cung Ngưu Hoàng Hoàn (phải)