Lương y Nguyễn Quý Thanh

Lương y Nguyễn Quý Thanh người hết lòng vì bài thuốc trị tai biến, cứu giúp hàng nghìn người khỏi miệng hố tử thần.