lương y Nguyễn quý thanh

Tiến sĩ Ngô Xuân Hùng, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao Quyết định thành lập Trung tâm cho bà Nguyễn Thị Việt Thanh.