Lương y Quý Thanh chụp lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Lương y Quý Thanh chụp lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc