Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 575/ SYT-GDHP

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 575/ SYT-GDHP