lương y nguyễn quý thanh và bệnh nhân

Lương y Nguyễn Quý Thanh đang bắt mạch cho bệnh nhân đến khám tại Trung Tâm!