Top 100 thương hiệu – nhãn hiệu uy tín là một trong những danh hiệu được người tiêu dùng bình chọn. Việt Thanh Đông y (tiền thân của Trung tâm Phát triển y học cổ truyền Việt Thanh) được vinh dự chứng nhận danh hiệu này.

Top 100 thương hiệu – nhãn hiệu uy tín là một trong những danh hiệu được người tiêu dùng bình chọn. Việt Thanh Đông y (tiền thân của Trung tâm Phát triển y học cổ truyền Việt Thanh) được vinh dự chứng nhận danh hiệu này.