Thẻ: Liệt nửa người

Liệt nửa người, triệu chứng, nguyên nhân, cách điều trị!
2 02/10
Liệt nửa người là khi mất hẳn hoặc giảm vận động ở nửa mặt, một chân và một tay,...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000