Thẻ: Thuốc trợ tim

Thuốc trợ tim, dùng cho người suy tim (Thuốc Tây Y)!
0 17/10
Thuốc trợ tim có tác dụng làm tăng lực bóp của cơ tim, dùng trong trường hợp suy tim....

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000