Hình ảnh Lương y Quý Thanh được nhận quà lưu niệm tại phủ Chủ tịch!

Hình ảnh Lương y Quý Thanh được nhận quà lưu niệm tại phủ Chủ tịch!