tai biến mạch máu não

Đương quy, mạch môn giúp hoạt huyết, bổ máu