Thuốc An Cung Trúc Hoàn đã có giấy phép lưu hành do Sở Y tế Thái Nguyên cấp. Tuy nhiên, Lương y Nguyễn Quý Thanh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xin cấp phép đưa sản phẩm đến các cơ sở y tế, bệnh viện nhằm mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Thuốc An Cung Trúc Hoàn đã có giấy phép lưu hành do Sở Y tế Thái Nguyên cấp. Tuy nhiên, Lương y Nguyễn Quý Thanh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xin cấp phép đưa sản phẩm đến các cơ sở y tế, bệnh viện nhằm mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn.