Thuốc An Cung Trúc Hoàn có tác dụng được bao nhiêu năm?