Thuốc điều hoà huyết áp

An Cung Trúc Hoàn giúp điều hoà huyết áp rất tốt.