Thuốc chữa tai biến An Cung Trúc Hoàn của lương y Nguyễn Quý Thanh