Chuyên mục: Dòng họ Nguyễn Quý

Lịch sử của bài thuốc An Cung Trúc Hoàn điều trị tai biến
0 23/10
Số liệu nghiên cứu tiền lâm sàng từ năm 1997 với trên 1.000 người thiếu máu não, nhũn não,...
Câu chuyện về dòng họ Nguyễn Quý từng làm Thái y Triều Lê
0 23/08
Cụ Nguyễn Quý Thuần sinh ra Thái y Nguyễn Quý Khuê. Cụ Khuê cũng đã dùng bài thuốc An...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000