Thẻ: Đứt mạch máu não

Vỡ mạch máu não, Đứt mạch máu não có cứu được không?
1 19/03
Đứt mạch máu não có cứu được không luôn là điều mà người nhà bệnh nhân quan tâm. Từ...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000