Thẻ: Nguyễn Văn Chuyên

Bê cả tải thóc 40kg quanh sân, để chứng minh phục hồi sau tai biến!
2 01/10
Nếu căn bệnh tai biến, đột quỵ kéo tới, ít người có cơ hội được hồi phục sau tai...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
An cung trúc hoàn 1,500,000