0971818929

Thẻ: Thành phần an cung trúc hoàn

Ô Rô

Ô Rô còn gọi là đại kế, thích kế, thiết thích ngãi, dã thích thái, thích khải tử, hổ kế, mã kế, dã hồng...