gặp cụ ông bị tai biến

Ông Thành đọc thơ cho đồng đội cùng nghe